Sở NN&PTNT Lâm Đồng

Xẻ núi mở đường lên quần thể thông đỏ quý hiếm

Khu vực này là rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ nhưng đã bị tác động, san gạt, có vị trí đơn vị thi công múc đất, gây chênh lệnh địa hình 3-4m, khoét sâu vào sát gốc nhiều cây gỗ lớn.