Sở Khoa học và Công nghệ với Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hội thi gà Đông Tảo lần I

Với mục đích tìm ra, vinh danh những “chúa” gà, cũng như để lưu giữ và bảo tồn gen gà Đông Tảo, ngày 27/1, hội thi gà Đông Tảo lần thứ nhất xuân 2015 sẽ được diễn ra tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, do Ủy ban nhân dân xã Đông Tảo kết hợp với Hội Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo, có sự chỉ đạo, tư vấn của Sở Khoa học và Công nghệ với Học viện Nông nghiệp Việt Nam.