Sở KH – ĐT TP Hồ Chí Minh

Luật vừa có hiệu lực, doanh nghiệp gặp khó trong đăng ký kinh doanh

Mỗi ngày đã có cả ngàn lượt người tập trung về Sở KH – ĐT thành phố làm thủ tục. Song không ít trong số người đến đây đã phải ngao ngán, loay hoay do chưa biết phải làm sao.

Cần khoảng 5.106 tỷ đồng để cải tạo rạch Xuyên Tâm

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm do Công ty CP Hà Nội Ngàn Năm đề xuất, có tổng vốn đầu tư dự kiến 5.106 tỷ đồng, dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2015 và hoàn thành năm 2022.