Smart City Award - Vietnam) 2020

Đà Nẵng đạt 3 giải thưởng lớn về “Thành phố thông minh năm 2020”

Ngày 5/11, Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng cho biết,  Ban tổ chức giải thưởng Thành phố thông minh (Smart City Award - Vietnam 2020), Cơ quan chủ trì giải thưởng là Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam - VINASA đã thông báo TP Đà Nẵng xuất sắc đạt cả 3 giải thưởng: “Thành phố dịch vụ công thông minh”;  “Thành phố hạ tầng số thông minh” và “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp sáng tạo” năm 2020.