Sau khi đi nhậu về

Em rể đâm chết anh vợ sau cuộc nói chuyện

Đi nhậu về, gã em rể dùng dao đoạt mạng anh vợ sau cuộc nói chuyện gia đình.