Sạt lở tỉnh lộ 873

Tỉnh lộ 873 ở Tiền Giang bị sạt lở nghiêm trọng

30m tỉnh lộ 873 sạt lở và ăn sâu vào đất liền khoảng 5m, gây chia cách giao thông. Các phương tiện tạm thời lưu thông theo hướng từ quốc lộ 50 (ngã 3 Thành Công) vào tỉnh lộ 873, đường huyện 99C vào tỉnh lộ 873 và ngược lại.