Sang tên đổi chủ

Bao giờ người dân sẽ không phải xuất trình các loại giấy tờ khi đi đăng ký xe?

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư được thông qua sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt những yêu cầu về giấy tờ cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hết mức từ việc đẩy nhanh áp dụng công nghệ, kỹ thuật đến giảm bớt các thủ tục hành chính. 

Nghiên cứu quy định xử lý người bán phương tiện giao thông không sang tên đổi chủ

Cục CSGT đang nghiên cứu để đề xuất quy định xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe không sang tên đổi chủ, không nộp lại đăng ký.