Sáng kiến

Trao giải cuộc thi sáng kiến trong lĩnh vực bảo hiểm

Ngày 29-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp”.

Tiếp tục chọn 10 đề xuất nhân rộng mô hình phòng chống tham nhũng

10 mô hình được lựa chọn để nhân rộng trong Chương trình nhân rộng sáng kiến phòng chống tham nhũng (PCTN) Việt Nam 2015 vừa được Thanh tra Chính phủ giới thiệu thuộc bốn nhóm chủ đề: Giám sát cộng đồng; giáo dục về PCTN cho thanh thiếu niên; truyền thông, nâng cao nhận thức về PCTN trong cộng đồng; và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.