Sáng kí kết

Lê Nam Trà: Sáng kí, tối nhận 2 triệu USD

Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, ngày 3-2-2015, bị cáo Lê Nam Trà (khi đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), lập phiếu trình đề nghị cho Mobifone được thực hiện chủ trương đầu tư dịch vụ truyền hình theo phương thức mua lại một hãng truyền hình kỹ thuật số mà không yêu cầu Mobifone lập dự án đầu tư mới để có căn cứ so sánh, lựa chọn phương án đầu tư...