Sai phạm tuyển công chức

Đà Nẵng chấm lại kỳ thi công chức phát hiện 11 bài vi phạm quy chế

Kết quả chấm lại lần này có một số bài thi thay đổi điểm ở phần tự luận. Bên cạnh đó, ban giám khảo quyết định không chấm 11 bài thi vì vi phạm nội quy kỳ thi công chức vì đã ghi tên hoặc cơ quan mình đang công tác vào bài thi.