Sai phạm đấu thầu thuốc

Vì sao hàng loạt cán bộ Sở Y tế Đắk Lắk bị bắt?

Trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu thầu các mặt hàng thuốc, hàng chục cán bộ thuộc Sở Y tế Đắk Lắk đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.