SPCT

Hàng hóa qua cảng biển tăng đột biến

Ngày 1/1/2015, Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) đón chuyến tàu hàng đầu tiên năm 2015.