SGK mới

Yêu cầu các NXB công bố giá SGK lớp 1 trước ngày 15-2-2020

 Bộ GD&ĐT yêu cầu các NXB khẩn trương thực hiện thủ tục để kịp thời công bố giá SGK để các cơ sở giáo dục phổ thông, địa phương chọn lựa. Việc công bố giá SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15-2-2020.

Liệu có xảy ra tình trạng "chọn sách của Bộ để an toàn"?2

Để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các bộ SGK khi thực hiện chủ trương xã hội hóa việc biên soạn, phát hành SGK theo tinh thần Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể về giá SGK.