RFA

Bướu cổ không cần mổ bằng công nghệ cao

Trước khi có phương pháp Đốt bướu cổ (u tuyến giáp) bằng sóng cao tần RFA, người bệnh thường được chỉ định phẫu thuật để loại bỏ u tuyến giáp.