Quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Lữ Văn Hùng được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Lữ Văn Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.