Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg

Người lao động bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.