Quyết định số 1625/QĐ-BCA

Hôm nay (6-6), toàn lực lượng CAND sử dụng trang phục xuân hè cải tiến5

Hôm nay (6-6), toàn lực lượng CAND triển khai trang phục xuân hè cải tiến theo ngày Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ.