Quy trình kiểm soát chất lượng

Nhà cung cấp vật liệu gói thầu dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng

Doanh nghiệp cung cấp vật liệu đầu vào gói thầu thuộc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bị cáo buộc chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng.