Quy hoạch phát triển công nghiệp ôtô Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp ôtô

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển công nghiệp ôtô Việt Nam.