Quỹ bảo lãnh tín dụng

Khách hàng phá sản được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét xóa nợ gốc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), quy định 5 trường hợp được xem xét xử lý rủi ro.

Quỹ bảo lãnh “ngồi chơi” trong khi doanh nghiệp thiếu vốn

Đây vấn đề được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra thảo luận tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả của các quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)” do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia ( Bộ KH&ĐT) tổ chức tại Hà Nội ngày 21-9.