Quốc tế ca

Có những phút làm nên lịch sử

Lịch sử Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô lưu danh công trạng một thiếu niên 11 tuổi, dù không tiêu diệt một quân thù nào. Trong cuộc chiến tranh du kích chống phát xít Đức, đã có hàng ngàn thiếu niên tham gia, nhiều người trong số họ được tặng thưởng những Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Xô viết. Nhưng các thế hệ mai sau sẽ ghi khắc tên tuổi đội viên thiếu niên Musia, chống ngoại xâm bằng tấu bản nhạc Quốc thiều.