Quốc gia Nhật Bản

Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VI

Ngày 5-12, tại Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra Phiên Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ VI giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.