Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp CAND

Xác định Ngày truyền thống lực lượng Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp CAND

Ngày 2-12, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo Khoa học: Xác định ngày truyền thống của lực lượng Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp CAND.