Qatif

Đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Medina và Qatif

Đêm qua (4-7, theo giờ địa phương), tại Ả Rập Xê-Út hai vụ đánh bom liều chết đồng thời đã xảy ra ở gần đền thờ cho người Hồi giáo dòng Shia, el_Omran ở thành phố Qatif và gần đền thờ nhà tiên tri Muhammas ở Medina.