QL23

Dừng xe bên đường, người đàn ông bị xe tải tông tử vong

Đang dừng xe bên đường, người đàn ông đi xe máy bất ngờ bị xe tải tông tử vong tại chỗ.