Putin ủng hộ COVID-19

Đưa tin sai về Putin trong dịch COVID-19, báo Mỹ bị bắt xin lỗi

Bloomberg dẫn kết quả thăm dò dư luận của Nga nói rằng tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Vladimir Putin là 27%, trong khi thực tế con số này lên đến 67,9%, khiến phía Moscow nổi giận.