POS

Đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM dịp cuối năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ ATM, POS (Point of Sale – các điểm chấp nhận thanh toán thẻ) thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc thu phí dịch vụ thẻ; các quy định về trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động ATM; đồng thời thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh phát triển thanh toán thẻ.

Agribank: Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều “gói” tiện ích trên POS

Agribank tiếp tục nghiên cứu, mở rộng triển khai về quy mô, số lượng và chất lượng trên các kênh thanh toán điện tử như IntennetBanking, E_Moble Banking, ATM/POS/ED, . . .