Phúc Kiến Trung Quốc

Người dân Trung Quốc lại đòi Tòa án Hà Lan trả tượng Phật nghìn năm tuổi

Người dân Trung Quốc tiếp tục yêu cầu một nhà sưu tập Hà Lan trả lại bức tượng Phật nghìn năm tuổi được thờ phụng nhiều thế kỉ tại ngôi chùa ở Dương Xuân trước khi bị đánh cắp vào cuối năm 1995.