Phúc Châu

Mặt trăng giả của Trung Quốc bị bão thổi lăn trong Tết Trung Thu

Mô hình mặt trăng đã bị cơn bão Meranti thổi lăn trên một con đường lớn tại thành phố Phúc Châu tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc trong đúng ngày Tết Trung Thu.