Phụ nữ Cục Công tác Chính trị

Đại hội Phụ nữ Cục Công tác Chính trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 8-4 tại Hà Nội, Hội phụ nữ - Cục Công tác Chính Trị (CTCT) đã tổ chức Đại hội Phụ nữ Cục CTCT lần thứ VI nhiệm kỳ 2016- 2021.