Phù Đổng Thiên Vương

Về Đền Sóc, về với nguồn cội

Khu di tích đền Sóc thờ Phù Đổng Thiên Vương, một trong Tứ bất tử của người Việt, là một trong những di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia. Hội Gióng hằng năm tại đây đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Khởi động đề án sân khấu “Huyền sử Việt”

NSND Triệu Trung Kiên, Quyền Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết, Nhà hát và Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng phối hợp triển khai đề án sân khấu “Huyền sử Việt”.