Phong tặng

Phong tặng, truy tặng 138 danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Tỉnh ủy Kiên Giang long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 138 bà mẹ.

Phong tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước cho 96 Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 14/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã trọng thể tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước cho 96 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó truy tặng 84 mẹ đã mất và phong tặng 12 mẹ còn sống.