Phòng chống tham nhũng

Tâm nguyện của người dân1

Tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 22 thành viên Chính phủ mới vừa ra mắt quốc dân đồng bào trước kỳ họp Quốc hội này. Đây là kỳ họp Quốc hội có nhiều nội dung đặc biệt, liên quan lâu dài đến đời sống dân sinh. Một cuộc họp để bàn giao cho thế hệ mới, "chọn mặt gửi vàng" để tiếp tục sự nghiệp điều hành đất nước. Nhân dân cả nước hân hoan, phấn khởi khi Quốc hội đã sáng suốt lựa chọn ra 22 thành viên sáng giá, giàu trí tuệ và bản lĩnh, tâm huyết phấn đấu theo mục tiêu "dân giàu- nước mạnh- xã hội công bằng - dân chủ - văn minh".

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Kỷ luật 366 trường hợp liên quan đến tham nhũng, tiêu cực

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 8. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện tội phạm tham nhũng tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm – là công tác trọng tâm được đề ra tại Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 31/7.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Đà Nẵng

Ngày 13/7, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại thành phố Đà Nẵng.

Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng bắt đầu tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ và 10 địa phương.

Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc tại Hậu Giang, Kiên Giang

Trong 2 ngày 15 và 16/12/2014, Đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang... 

Phòng chống tham nhũng tiếp tục là một trong những ưu tiên trong thời gian tới

Sáng 2/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ với chủ đề “Doanh nghiệp hướng tới các hiệp định thương mại mới”. Đây là kênh đối thoại chính thức giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng

Trong những tháng cuối năm 2017, Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng.

Chưa thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ

Ngày 3-6, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã ký Thông báo số 1393/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (thời kỳ 1-1-2013 đến 31-3-2015).

Tiếp tục chọn 10 đề xuất nhân rộng mô hình phòng chống tham nhũng

10 mô hình được lựa chọn để nhân rộng trong Chương trình nhân rộng sáng kiến phòng chống tham nhũng (PCTN) Việt Nam 2015 vừa được Thanh tra Chính phủ giới thiệu thuộc bốn nhóm chủ đề: Giám sát cộng đồng; giáo dục về PCTN cho thanh thiếu niên; truyền thông, nâng cao nhận thức về PCTN trong cộng đồng; và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Long An kiểm điểm

Từ kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An tự kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...