Phòng chống tác hại rượu bia

Kiến nghị tăng mức xử phạt hành chính nếu sử dụng rượu, bia tham gia giao thông

Góp ý kiến dự án Luật phòng chống tác hại rượu bia, nhiều đại biểu nêu ý kiến cần tăng mức xử phạt hành chính đối với lái xe có nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Nên cấm vĩnh viễn lái xe khi vi phạm nồng độ cồn

Thảo luận về dự án Luật phòng chống tác hại của rượu bia, các đại biểu đã tranh luận khá sôi nổi, nhiều ý kiến trái ngược nhau về một số quy định của dự án Luật này