Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Giang

Công an Hà Giang trao trả tài sản cho người đánh rơi

Trong ca trực ngày 20-7, Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Thủy, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện một chiếc ví da màu nâu của người dân đến liên hệ làm việc để quên trên mặt bàn tiếp dân, nơi có rất nhiều người qua lại để làm các thủ tục Xuất nhập cảnh.