Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh

Hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cơ sở khu công nghiệp

Ngày 2-10, tại khu Công nghiệp Phước Đông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Tây Ninh đã tổ chức “Hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy các cơ sở”.