Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ

Tội phạm hình sự trên địa bàn Cần Thơ giảm

Ngày 14-7, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.