Phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Đơn điệu hoạt động văn hóa tại phố đi bộ thứ 2

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ Trịnh Công Sơn trong những ngày đầu tiên Hà Nội tổ chức cho thấy nhu cầu có một không gian vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân Thủ đô rất lớn. Tuy nhiên, phố đi bộ thứ 2 đang thiếu các hoạt động văn hóa cũng như các gian hàng mang đặc trưng của Tây Hồ, đặc sản của Hà Nội.