Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh

Kỷ luật cảnh cáo Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Ngày 5-8, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Ninh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.