Phố Hiến xưa

Lưu giữ và tái hiện hình ảnh Phố Hiến xưa

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều hoạt động cho các lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến và chuẩn bị đón bằng công nhận Phố Hiến là "Di tích quốc gia đặc biệt" vào cuối tháng 4/2015; đồng thời tỉnh cũng đang hoàn thiện thi công tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Quảng trường trung tâm TP Hưng Yên.