Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Một Sở "lập kỷ lục" khi bổ nhiệm... 10 phó giám đốc8

Một số báo đưa tin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm thêm 2 Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong khi Sở này đã có 8 Phó Giám đốc! 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ báo cáo việc 1 Sở bổ nhiệm 10 Phó giám đốc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng.