Phiên họp thứ 25

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao ở Kỳ họp thứ 6

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong kỳ họp tới Quốc hội dự kiến làm việc trong 21 ngày, phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22-10-2018 và bế mạc vào ngày 19-11-2018.