Phát triển sản phẩm du lịch

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông

Ngày 5-7, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển sản phẩm du lịch đường sông tại TP Hồ Chí Minh” nhằm thu thập ý kiến của các nhà quản lý, nhà chuyên môn, doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.