Phật giáo

Ngọn lửa Phật trên miền đất Islam

Cái bếp, phải chăng như mặt trời sưởi ấm con người mà không có một tôn giáo nào, dù đó là Phật giáo hay Hồi giáo, làm cho bếp lửa lịm tắt.