Phát động phong trào thi đua

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua trong cả nước

Phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập trung thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Công an Tiền Giang phát động học tập gương dũng cảm của đồng đội

Hội Phụ nữ Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm các cán bộ đã hy sinh và có hình thức đóng góp, hỗ trợ gia đình cán bộ chiến sĩ đã hy sinh.

Phát động thi đua, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Sáng 27 -3, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội (KT- XH) năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).