Pháp-Việt Nam

Pháp trao bản sao sơ đồ thiết kế Dinh Bảo Đại

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao cho ông Phạm S, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bản sao sơ đồ thiết kế dinh Bảo Đại (Dinh III) được xây dựng từ năm 1937 đến năm 1941.

Bác sỹ Việt kể chuyện chống COVID-19 tại Pháp

"Dịch bùng ở đâu, thì bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh nơi đó sẽ là những đơn vị đầu tiên và trường kì với dịch. Bạn không có sự chuẩn bị sớm thì chắc chắn đó là lỗi của các bạn với chính sức khoẻ của người thân, bạn bè bạn", bác sỹ Lê Thị Thương viết. 

8 nhiếp ảnh gia Pháp -Việt chia sẻ góc nhìn về nghệ thuật múa

« Điểm nhìn chung» gồm 2 triển lãm có cùng nội dung, được thực hiện tại Lyon (Pháp) và Hà Nội (Việt Nam).