Phạm Minh Hoàng

Cựu cán bộ Hải quan ngồi tù vì bán ngà voi tang vật

Trong thời gian công tác, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hoàng đã đánh tráo ngà voi giả để lấy ngà voi thật trong kho tạm giữ và bán cho người khác để chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.