Phạm Minh Châu

Đối tượng 2 tiền án mang bình xịt hơi cay đi trộm tài sản

Trong khi thực hiện vụ trộm thì Châu bị người nhà bị hại phát hiện, bắt giữ giao cho Công an xử lý.