Petya

Cách ứng phó với biến thể mới của mã độc tống tiền Petya

Mã độc mã hóa dữ liệu (Ransomware) từ khi xuất hiện đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Sau đợt tấn công hồi tháng 5 của mã độc tống tiền WannaCry, ngày 27-6, mã độc Ransomware lại tiếp tục gây ảnh hưởng tới nhiều nước trên thế giới.