PVCEurowindow

Hà Nội công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6530/QĐ-UBND ngày 30-11-2018, công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội và top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018.